Försvarsmakten – i IT-säkerhetsarbetets absoluta framkant

Profilintervju Som Försvarsmaktens CIO ansvarar Peter Haglind för IT-verksamheten i en av Sveriges största och mest komplexa organisationer. IT-säkerhet är av naturliga skäl en högt prioriterad fråga i Försvarsmakten, som har byggt upp en stark intern organisation för att bland annat skydda mot olika typer av IT-relaterade hot.